Instruktion för uppdatering till 4.05

dignita-logga.png