Servicemeddelanden

Ladda ner våra servicemeddelanden

Instruktion för uppdatering till 4.05

(2019-08-09)

Servicemeddelande

(2019-01-04) Löpande uppdatering av AL-100

Ändring villkorad installation

(2018-07-09) Vi har ändrat rutinerna kring hanteringen av villkorad installation

Ändring Alkolåsportalen

(2018-07-09 ) Alkolåsportalen har nya rutiner. Klicka för att veta mer

Utbyten handenheter Villkorade Part1

Utbyten handenheter Kommersiella Part2

Dignita Systems AB

Tillsammans räddar vi liv